آداب میزبانی در سبک زندگی اسلامی

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-نام دانش پژوه : حسین داوری شلمزاری

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین علی اصغر همتیان

-استاد مشاور : حجت الاسلام والمسلمین حافظ نجفی

-سال انتشار : 1396

چکیده :

گستره ارتباطات اجتماعی انسانها روز به روز بیشتر شده و اهمیت معرفی یک قالب و الگو برای این ارتباطات از جمله نیازهای این حوزه می.باشد . فرهنگ اسلامی برای تعاملات مومنان ، آداب معاشرت را معرفی نموده که در کتب معتبر شیعه از جمله وسائل الشيعه، اصول کافی و … بصورت مختصر و در ابوابی بدان ها  پرداخته اند . بخشی از این ارتباطات و مهمانی رفتن و میزبانی نمودن تبلور پیدا می.کند . بنابراین ارائه سبکی مناسب در آداب میزبانی می تواند روابط بین مومنان را مستحکم تر نموده و از طرفی با توجه به ظرفیت این مجالس برای مطرح کردن بسیاری از مسائل فردی و اجتماعی زمینه را برای استفاده بهتر از این مجالس فراهم ساخت.

ما بر این باوریم که فرهنگ دینی ما از این غنا برخوردار بوده که الگویی مناسب را در جهت آداب میزبانی ارائه دهد و با عقیده بر همین باور مجموعه منسجم را در باب آداب میزبانی بر اساس منابع دینی از قبل از حضور میهمان تا آداب بعد از میزبانی به صورت تحقیق کتابخانه ای گردآوری نمودیم و به نوبه خود این اولین کاری تحقیقی می باشد که بصورت منحصر و مبسوط به آداب آداب میزبانی پرداخته است.