تاریخ حوزه علمیه کرمان

 

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : تاریخ

-نام دانش پژوه : جواد عباس رودباری

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین حسن احمدیان

-تاریخ انتشار : 1400

-چکیده :

در دین اسلام ،علم و علم آموزی از جایگاه ممتازی برخوردار است. در روایات فراوانی از حضرات معصومان (عليهم السلام) نسبت به این مقوله و ارزش فرد تعلیم دهنده و تعلیم شونده تاکید شده است. براساس این تاکیدات و توصیه ها در مناطق مختلف اسلامی مساله تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته و به تدریج مدارس دینی دایر گردید این رساله عهده دار تبیین تاریخ حوزه علمیه کرمان و نقش علمای آن در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی است. براساس تحقیق صورت گرفته گفته میشود حوزه علمیه کرمان در حدود هزار سال پیش در عصر سلجوقیان ایجاد شد تاریخ حوزه علمیه کرمان در این مدت طولانی دارای فراز و نشیب بوده است گاهی فعال و پر رونق و زمانی در سکون و اقول بوده است با شکل گیری حکومت سلجوقیان کرمان تاسیس مدارس و توجه به علم آموزی و علما در اغلب مقاطع تاریخ این دوره به چشم می خورد. در دوره حکومت سلسله ی فراختائیان نیز شاهد ادامه روند مدرسه سازی دولتی در کرمان هستیم اوج مدرسه سازی در کرمان مربوط به دوره حکمرانی صفویان است. روش تدریس عبارت بود از حلقه های درس روایت سماع، املا و قرائت از جمله وسایل تحصیل نیز به موضوع حفظ و رحله میتوان اشاره کرد. تربیت یافتگان حوزه در بسیاری از امور شرعی و عرفی دخالت می کردند عصر مشروطه و دوره زمانی پیش از انقلاب اسلامی فعالیت های بسیاری در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از سوی اندیشمندان کرمانی تحقق یافت و نقش آفرینان برجسته حوزه علمیه کرمان می توان به حاج محمدرضا مجتهد، سید ابو القاسم علوی ، ملاعلی اکبر، میرزا رضا کرمانی، صالحی کرمانی ، میرزا محمود مجتهد و شیخ محمد حسن نجفی اشاره کرد.