تاریخ و سیره حضرت زهرا (س)

-نویسنده : محمد جواد یاوری سرتختی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

-پیشگفتار :

در نظام معرفتی توحیدمحور، انسان برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، در کنار قرآن، نیازمند توجه و تمسک به سیره معصومان است؛ کسانی که اسوه بوده و خداوند متعال پیروی از آنان را واجب شمرده است. در میان این معصومان، بازخوانی تاریخ زندگانی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) به­عنوان سرور زنان عالم، یگانه دختر رسول اللهˆ، برخرداری از منزلتی الهی، اسوه بودن در راست­گفتاری و راست­کرداری، ایثار، بخشندگی، حیا و عفت، ساده­زیستی، خانواده دوستی، ولایت­مداری و دیگر ابعاد شخصیتی، اهمیت مطالعه درباره ایشان را برای جامعه اسلامی، به­ویژه زنان دوچندان می­کند. اگرچه در دوران معاصر کتاب­های بسیاری درباره شخصیت حضرت فاطمه(س) از سوی فریقین نوشته شده است تا ابعاد شخصیت ایشان را بیان یا تحلیل کنند، اما همچنان، ضعف و نقص­هایی در بیشتر این آثار وجود دارد. ارائه نشدن تصویری جامع و تاریخی از حضرت فاطمه(س)، از جمله بی­ توجهی به سیره و سبک­زندگی ایشان یا ضعف برخی از آثار در نقل اخبار ناصواب از حیث سندی و محتوایی، تاریخی نبودن یا صرفا حدیثی و توصیفی یا داستانی بودن بیشتر کتاب­های موجود، سبب گردید تا متنی متفاوت با دیگر آثار موجود تدوین گردد که در آن، شناختی جامع از شخصیت و زندگانی و شهادت حضرت فاطمه(س) ارائه گردد برای دست­یابی به تاریخ و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحقیق در تاریخ و سیره­نگاری است. در این کتاب، سعی گردید تا با بهره­گیری از منابع فریقین، ضمن نقد دیدگاه­های ناصواب از حیث محتوا و سند، توصیفی جامع و تحلیلی تاریخی از مجموع فعالیت­ها و ابعاد سیره و سبک­زندگی آن حضرت ارائه گردد. امید است که این پژوهش بتواند عموم مخاطبان به­ویژه طلاب و دانشجویان را با شخصیت حضرت صدیقه طاهره(س) آشنا کند و همگان به سعادت دنیا و آخرت نائل گردیم.