تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت  شیعیان امامی در عصر حضور

-رساله علمی سطح 3

-رشته : تاریخ اهل بیت (علیه الاسلام)

-گروه علمی : تاریخ

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا شریعتمدار

-دانش پژوه : مرتضی احمر

-سال انتشار : 1402

-چکیده :

در پایان نامه «تحلیل فرهنگ ایثار و شهادت شیعیان امامی در عصر حضور» بعد بیان مقدمه و مباحث کلی ، مباحث در چهار فصل دنبال شد. در فصل اول فرهنگ ایثار و شهادت در عصر بعد رسول الله صلی الله علیه وآله مطرح شد . در فصل دوم به بحث قیام امام حسین (ع) با توجه به اهمیتی که داشت اختصاص پیدا کرد. در فصل سوم آثار قیام عاشورا مطرح شد. و در نهایت در فصل چهارم با عنوان تغییر تاتیک ائمه اطهار و تأثیر آن روی فرهنگ ایثار و شهادت . مباحث پیگیری شد. مخلص کلام که در سر تاسر این مطالب دیده می شود رویاروی دو تفکر در مقابل هم است که در اعصار مختلف دنبال شده است. اولین تفکر ، تفکر ایثار و شهادت است و دومین تفکر ، تفکر دلبستن به دنیا و مادیات است.

فهرست مطالب :