برگزاری جلسه دفاعیه سطح 3 با موضوع «بررسی اصل تساهل در سیره معصومان (علیهم السلام) »

defa2

رشته:تاریخ اهلبیت علیهم السلام

عنوان :«بررسی اصل تساهل در سیره معصومان (علیهم السلام)»

دانش پژوه:  اسماعیل امرائی

استاد راهنما:  حجت الاسلام والمسلمین دکتر یاوری

استاد مشاور:  حجت الاسلام والمسلمین دکتر سامانی

اساتید داور:  حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالمحمدی

زمان: شنبه  مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۰

مکان: اتاق جلسات دفاع پایان نامه موسسه امام رضا علیه السلام  (طبقه اول  اتاق۳/۱۱۵)

معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام