حجت الاسلام جعفر جدیری

-حجت الاسلام و المسلمین جعفر جدیری

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه الاسلام

-گروه علمی مشاوره اسلامی