حجت الاسلام حامد قرائتی

-حجت الاسلام و المسلمین حامد قرائتی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

-گروه علمی : تاریخ