حجت الاسلام محسن سبزواری

-حجت الاسلام و المسلمین محسن سبزواری

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-گروه علمی تاریخ