حجت الاسلام محمد رضا بنیانی

-حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا بنیانی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه الاسلام

-مدیر گروه مشاوره اسلامی موسسه امام رضا علیه الاسلام

-گروه علمی : مشاوره و راهنمایی