حجت الاسلام مهدی هادی

-حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه الاسلام

-گروه علمی : مشاوره و راهنمایی