حسن عبدی

-دکتر حسن عبدی

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-گروه علمی : کلام اسلامی