راستگویی در سیره معصومان (ع) و مواجهه آنان با پدیده دروغ

-نویسنده : حجت الاسلام مصطفی صادقی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه الاسلام

-عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-گروه : تاریخ

-ناشر : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

-سال انتشار : 1400

-درباره کتاب :

همخوانی سیرت و صورت تحفۀ کمیابی است که نه‌تنها در شرع و عرف دینداران که در قاموس و فطرت هر انسان عاقل و فهیمی پسندیده و نیکوست. انبیا و اولیای الهی نیز بر صدق و راستی که فطرتی خدادادی است، توصیه و تأکید کرده و خود به آن پایبند بوده‌اند.دروغ از موضوعاتی است که تصور می‌شود ابهامی در آن نیست؛ اما هنگامی که به بحث و بررسی گذاشته شود، در تعریف، موضوع و مسائل آن ابهام‌هایی آشکار خواهد شد. این تصور سبب شده محققان کمتر به زوایای این موضوع بپردازند. فقها در بحث حرمت دروغ و دانشمندان علم اخلاق در مباحث علمی خود از آن بحث کرده‌اند و حکم آن تا حدود زیادی برای همه روشن است؛ اما در برخوردهای اجتماعی، موارد مبهمی وجود دارد که تعریف و حکم آنها نیازمند دقت و موضوع‎شناسی است. غالباً به جمع‌ روایات و سخنرانی‌ها و مواعظ بسنده شده که ابهام‌های علمی و تخصصی را برطرف نمی‌کند. این در حالی است که غربیان به این موضوع توجه جدی داشته و میلیون‌ها مطلب و سند دربارۀ دروغ به عرصه بحث و کاوش گذاشته‌اند.