روح الله شیرزاد

-روح الله شیرزاد

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : تاریخ اسلام سطح 2 و تاریخ تشیع سطح 3

-گروه علمی : تاریخ

-ورودی : ۱۳۹1 و 1393