سنت های دینی قوم لر در عزا و شادمانی با تاکید بر آسیب شناسی

-رساله علمی سطح 3

-رشته تاریخ اهل بیت (ع)

-گروه : تاریخ

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر باقری بیدهندی

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد رضا شریعتمدار

-دانش پژوه : فرج الله یوسفی حاجیور

-سال انتشار : 1402

-چکیده :