محمد معرفت

-محمد معرفت

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام

-رشته : شیعه شناسی سطح ۳

-گروه علمی : کلام اسلامی

-ورودی : ۱۳۹0