نام اثر : اسناد فضیلت مولا

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : مسجد مقدس جمکران

-سال انتشار : 1388

-فایل اصل کتاب