نام اثر : بانوی نمونه (جلوه هایی از حیات بانوی مجتهده امین اصفهانی رحمها الله)

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : بوستان کتاب