بیداری امت در اثبات رجعت

تالیف : آیت الله سید محمد مهدی اصفهانی کاظمینی

-تحقیق : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : مسجد مقدس جمکران

-فایل اصل کتاب