تاریخ و سیره رضوی

-نویسنده : محمد جواد یاوری سرتختی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

-پیش گفتار :

امروزه با وجود زیادی سرعت تبادل یا دست­رسی آسان به منابع دینی، اما گاهی ناهنجاری­های اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع اسلامی دیده می­شود. می­توان گفت، این امر متأثر از زمینه­ ها یا عوامل مختلفی است. تمایل­ های زیاد دنیوی و وابستگی به آن­ها، تأثیر رسانه ­ها در تغییر سبک­ زندگی زندگی، اشتغال زیاد به کسب و کار و فراموشی معنویت در کنار آن، نداشتن متون دینی متناسب و آموزشی در ارائه الگوی عملی برای تبیین هنجارها یا جامعه­پذیر کردن مردم و موارد فراوانی از تأثیرات سلبی و ایجابی، باعث گردیده تا گاهی برخی یا بیشتر افراد جامعه آسیب جدی ببینند و از فیض حرکت در مسیر و چارچوب سیره اهل­بیت(ع) غافل بمانند. برپایه این ضرورت، برای بازگشت به منطق دین و رسیدن به سرمنزل مقصود که سعادت در دنیا و آخرت است، تدوین متنی آموزشی با عنوان تاریخ و سیره رضوی(ع) با نگاهی جامع به زندگانی امام رضا† طراحی گردید تا در آن، ضمن پرداختن به تاریخ زندگانی، بیشتر به سیره یا سبک­زندگی آن حضرت بپردازد. فایده این پژوهش بیان آن است که بار کاستی­های ناشی از نبود سیره عملی در رسیدن به اهداف، جبران می­گردد.

لازم به ذکر است که بعد از بررسی منابع و آثار جدید در حوزه زندگانی امام رضا(ع)، این اثر با رویکردی که بیشتر ناظر به سیره عملی امام است، به موضوعاتی چون، زیست­نامه، سبک­زندگی، سیره اجتماعی، سیره سیاسی، سیره فرهنگی و اقتصادی پرداخته است. نتیجه این پژوهش آن گردید که، عوامل مختلفی ازجمله نقش خلافت عباسی، تفکر مکتب اهل­تسنن یا نظام خلافت عامه و دنیاگرایی بر زندگی مردم در عصر امام رضا(ع) تأثیرات فراوانی داشته است و آن حضرت با رصد همه مسائل پیرامونی، سیره خود را در بهبود و اصلاح وضعیت موجود یا تبیین و دفاع از باورهای امامیه قرار داده است. این تلاش تا آن­جا بود که در عصر آن حضرت، فضای تقیه برداشته شد و شیعه توانست با آزادی نسبی از بحران­های موجود عبور کند.