نام اثر : توکل مراتب و درجات آن

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

ناشر : فدائیان اهل بیت علیهم السلام