نام اثر : حور مقصورات

-مقدمه ، تصحیح ، تحقیق ، تعلیق : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فدائیان اهل بیت علیهم السلام