روح ایمان در شناخت حقیقت نفس و روح انسان

-تالیف : آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالنبی عراقی (ره)

-تحقیق : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : بنیاد پژوهش های علمی فرهنگی نور الاصفیاء

-سال انتشار : 1382

-فایل اصل کتاب