نام اثر : سیر حوزه های علمی شیعه

-تالیف : آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

-یادداشت و پاورقی : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی

-فایل اصل کتاب