شب قدر (اعمال و فضیلت)

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : بوستان کتاب

-فایل اصل مقاله

-مقدمه :

کتاب «شب قدر»، به موضوعاتی در خصوص لیالی متبرکه قدر و پاسخ به سوالاتی پرداخته که در ذهن عموم افراد جامعه است. سوالاتی نظیر: علت نامگذاری شبهای قدر، آیا این شب مخصوص به امت اسلامی است؟، چرا این شب از هزار ماه بهتر و افضل است؟، شب قدر کدام یکی از شبهاست؟، برترین اعمال در این شبها چیست؟، چرا باید قرآن بر سر گرفت و استغفار کرد و … .