نام اثر : غیرت معصومین علیهم السلام کی نظر مین

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فدائیان اهل بیت علیهم السلام با همکاری مدرسه علمیه النرجس پاکستان