نام اثر : مرزبان شریعت (گزیده ای از زندگانی آیت الله شریعتی)

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : انتشارات حضور