نام اثر : مصباح الهدایه توضیح معراج السعاده

-نویسنده : سید هاشم طاهایی ملقب به حاجی سید میرزا آقا حسینی

-تصحیح و تحقیق : ناصر باقری بیدهندی

-موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : فدائیان اهل بیت (علیه الاسلام)