نام اثر : پرسمان دینی (نعمت های الهی و سپاس)

-نویسنده : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

ناشر : فدائیان اهل بیت علیهم السلام