کلمات نمی میرند

-نویسنده : محسن عموچی

-دانش پژوه رشته مشاوره اسلامی

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-سطح سه

-مقدمه :

تا به حال شده است به ریشه اختلافها و ناراحت های بین خود و همسرتان فکر کنید؟ به این فکر کرده اید چرا خیلی وقتها گفت وگوی شما و همسرتان به مشاجره و ناراحتی ختم میشود؟ ممکن است بگویید همسرم حرف من را نمی فهمد! اصلاً جنبه شوخی ندارد! هر حرفی میزنم به او بر می خورد ….. این دلایل شاید به ظاهر قانع کننده باشند؛ اما درمان اختلافات نیستند. بسیاری از همسران نمیدانند کلمات روح و احساس دارند. نمیدانند برخی واژه ها می توانند همراه خودشان بمب اتم حمل کنند و جان طرف مقابل را بگیرند یا سازنده باشند و خرابه های جان را آباد کنند. بسیاری از همسران در گفت وگو به کلماتی که به کار می برند فکر نمی کنند. آنها توجه نمی کنند با این تعابیرشان چه احساسی در طرف مقابل ایجاد می کنند. ريشه بسیاری از مشکلات خانواده ها نداشتن مهارت مدیریت کلام است. اگر همسران بدانند کلمات نمی میرند و همیشه زنده اند بیشتر مراقب خواهند بود با کلماتشان موجب رنجش دیگری نشوند.