گوهر وزین

-نویسنده : آیت الله سید محسن امین (ره)

-ترجمه و تحقیق : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-ناشر : مسجد مقدس جمکران

-فایل اصل کتاب