یادگار

-نویسنده : مرتضی احمر

-دانش پژوه رشته تاریخ اهل بیت (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-سطح سه

-مقدمه :

خدا را شاکرم که بار دیگر به من توفیق داد با شهدا همراه باشم و روایتگر گوشه ای از زندگی سراسر نور این عزیزان .باشم. در «یادگار» سعی کردم تمام اتفاقات خوبی را که برای خاندان یادگاری افتاده است با محوریت بیان خاطرات بزرگ این خاندان به رشته تحریر بیاورم. علما و فرهیختگان خاندان، واقفین زندگی حاج ملا محمود و زندگی هفت شهید این خاندان از موضوعات اصلی این مجموعه هستند البته برای جذاب تر شدن کار شده است همۀ این خاطرات به صورت داستانی بیان شود.