نقش حوزه علمیه کرمان در انقلاب اسلامی

-نویسنده : جواد عباس رودباری

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه : تاریخ ، رشته تاریخ و سیره پیامبر اعظم (ص) سطح 4

-منتشر شده : فصلنامه شماره ۲2 اسلام پژوهان

-سال انتشار : ۱۴۰1

-فایل مقاله

-چکیده :

یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی نقش حوزه‎های علمیه در همه عرصه‎های انقلاب می‎باشد که حوزه‎های علمیه به مثابه یک نیروی قوی و قدرتمند برحسب اعتقادات مذهبی در سایه رهبری امام خمینی رحمه الیه عَلَم مخالفت با رژیم منحوس پهلوی را در مناطق گوناگون برافراشتند و هدایت مبارزات مردمی را بر عهده گرفتند و در این امر مهم نقش حوزه علمیه کرمان به دلیل وجود حوزه‎های علمیه غنی و علمای بصیر در این شهرحائز اهمیت است. ما در این نوشته در صدد بیان نقش حوزه علمیه کرمان در انقلاب اسلامی هستیم. روحانیون بسیاری در حوزه‎های علمیه این شهر پرورش یافتند این روحانیون پس از مدتی برای فراگیری و کسب علم به قم مهاجرت می‎کردند و در این شهر با فعالیت‎های مبارزاتی که از جانب روحانیت آغاز شده بودآشنا شدند و به جمع یاران امام پیوستند پس از آن به شهر‎ها خصوصا کرمان جهت ادامه فعالیت‎های مبارزاتی مهاجرت می‎کردند. از جمله کار کردهای حوزه علمیه کرمان: سخنرانی،صدور وپخش اعلامیه‎ها و بیانیهها، تهیه طومار برگزاری کانون‎های جلسات گوناگون و چاپ نشریه اشاره کرد و در همین راستا مساجد محور اصلی فعالیت‎ها بودند.و به دلیل تبعید علمای مخالف رژیم به کرمان این استان به یکی از کانون‎های اصلی ضد رژیم تبدیل شد چرا که در تعاملات صورت گرفته بین مردم و روحانیون تبعیدی حتی روستاها و مناطق دور دست هم با انقلاب امام آشنا شدند وبه مخالفت رژیم بر خاستند.