پایتخت مُلک (جستارهایی در ارتباط با کوفه، پایتخت جهان هستی در آخرالزمان)

 

 

-نویسنده : ابراهیم دستلان

-دانش پژوه رشته تاریخ وسیره پیامبر اعظم (ص)

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : تاریخ

-سال انتشار : 1401

-مقدمه :

در جهان سرزمین هایی وجود دارند که از ابتدا مورد توجه انسانهای شایسته روزگار قرار گرفته اند. آنچه به این اماکن شرافت بخشیده است ملکوت آنهاست. شهر کوفه از همین سرزمین هاست که از آدم ابوالبشر به عنوان اولین پیامبر تا محمد مصطفی . به عنوان آخرین پیامبر به آن توجه نموده و تربت این سرزمین را سکوی بازگشت و عروج خود به سمت خداوند متعال قرار دادند. از طرفی این سرزمین مورد توجه خاص امام اول شیعیان امیرمؤمنان قرار گرفته و ایشان کوفه را به عنوان مرکز خلافت خود قرار داد و حضرت مهدی نیز به عنوان آخرین امام شیعیان در آخرالزمان، همین سرزمین را مسکن و مرکز حکومت خود بر جهانیان قرار خواهد داد و کوفه پایتخت ملک هستی قرار خواهد گرفت.