کنز مخفی (مباحثی پیرامون زیارت عاشورا)

-تالیف : آیت الله العظمی عبدالنبی اراکی (ره)

-تحقیق : ناصر باقری بیدهندی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی تاریخ

-ناشر : مسجد مقدس جمکران

-فایل اصل کتاب