گستره شناخته بودن پیامبر اکرم (ص) قبل از تولد آینه احادیث و اخبار تاریخی

 

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : تاریخ

-نام دانش پژوه : مصطفی بیک محمدی

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری

-استاد داور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر محد قاسم احمدی

-سال انتشار : 1400

-چکیده :

بی شک پیامبر اکرم (ص) عظیم ترین شخصیت عالم هستی و دین اسلام کاملترین دین از نظر قرآن معرفی شده است. خداوند برای ایشان امتیازات ویژه ای قائل شده است یکی از این ویژگیها شناخته بودن پیامبر اکرم (ص)  قبل از تولد است . پژوهش پیش رو در مورد اخبار و روایات مربوط به قبل از تولد خاتم الانبيا (ص) و میزان شناخته بودن ایشان است و گزارشاتی که تاریخ و روایات در مورد ایشان قبل از تولد بیان شده را جمع آوری و تبیین کند. روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است. یافته های پژوهشی مانند شناخته بودن پیامبر اکرم (ص)  قبل از تولد در میان انبیا و امت هایشان ، حکام و پادشاهان دانشمندان و نابغه های علمی مانند کاهنان معبرین، ستاره شناسان و غیره می باشد .  منابع اسلامی اعم از شیعه و سنی در علوم مختلف به بخشهایی از این موضوع پرداخته اند . همچنین منابع اهل کتاب ، زرتشت و هندو نیز در این رساله مورد توجه قرار گرفته اند .  متکلمین نیز در این باره قلم فرسائی کردهاند و در برابر شبهات اهل کتاب ردود و مجادلات قلمی انجام داده اند. در مجادلات قلمی و منابع مکتوب اثبات شد پیامبر خاتم (ص) قبل از تولد از نظر شمایل جغرافیای بعثت  ، پدر و اجداد ،  زمان و مکان تولد،  مدت عمر ، روحی ، شناخت دین و کتاب شناخت اصحاب و جانشینان و آینده ی دین اسلام و غیره شناخته شده بود.