گل های بهشتی (شیوه های انس دادن کودکان با نماز و ارتباط با خدا)

-نویسنده : عبدالاحد اسلامی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه علمی : مشاوره اسلامی

-مقدمه :

گلهای با ارزش را به هر باغبانی نمیسپارند باغبانی میخواهد که هر روز بر نشاط گل .بیفزاید کودکان گلهای بهشتی هستند که باید آنها را به باغبان بهشت سپرد؛ باید آنها را به خدا سپرد؛ اوست که بهترین باغبان این گلهای بهشتی است. افتخار دست اندرکاران کتاب این است که خوانندگان عزیز آن میخواهند گلهای بهشتی را با انس دادن به ،نماز به باغبان حقیقی آن بسپارند میخواهند دعوت کننده کودکان مهد و پیش دبستانی به نماز باشند.

شما مربی گرامی برای دعوت کودکان به ،نماز لازم است ابتدا بخش اول کتاب مدرسه مربیان را مطالعه کنید تا شناخت دقیقتری از کودک و دعوتش به نماز و ارتباط با خداوند پیدا کنید؛ سپس بخش دوم کتاب مدرسه) (نماز را برای کودکان اجرا کنید. البته با خلاقیتهایی که دارید خودتان میتوانید به مطالب بخش دوم بیافزایید.

امید است که این کتاب قدمی مفید باشد در راستای تربیت یاوران کوچک نماز