یهود و قلب‌های سخت‌تر از سنگ

-نویسنده : مصطفی بیک محمدی

-دانش آموخته موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع)

-گروه : تاریخ ، تاریخ و سیره پیامبر اعظم (ص) سطح 4

-منتشر شده : فصلنامه شماره ۲۳ اسلام پژوهان

-سال انتشار : ۱۴۰۱

-فایل مقاله

-چکیده :

بی شک عمل هر انسانی با نیّت او محاسبه می‌گردد و در صورت الهی بودن اعمال مورد پذیرش قرار می­گیرد. اهل کتاب با این توهم که در دل­هاى ما خیر زیادى مانند؛ روزه، صدقه، مواسات با فقراء و غیره هست بر رسول خدا (ص) فخر می­فروختند، حضرت در برابر این توهم مقصود از خیر را چیزى‏ که براى رضاى خدا داده شود و بر طبق اوامر خداوند انجام پذیرد دانستند. اما آنچه براى خودنمایی، تظاهر، تحریک علیه اسلام انجام گیرد و به دشمنى رسول خدا (ص) منجر گردد خیر نخواهد بود، بلکه شر خالص و وبال گردن صاحبانش است و او را به سخت‏ترین عذاب گرفتار مى‏کنند. از یافته­های پژوهشی این مقاله تطبیق و مصداق یابی قلب سخت در روایات، توهم زدایی از اعمال بدون غایات الهی می­باشد. روش مقاله توصیفی و تحلیلی بوده.