حجت الاسلام محمدجواد یاوری

-محمد جواد یاوری سرتختی

-استاد موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه الاسلام

-عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه الاسلام

-گروه : تاریخ و کلام اسلامی

آثار موجود در پورتال پژوهش نما

پایان نامه ها

کتاب ها

مقالات